Electro Interstitial Scan

EIS Scan (Electro Interstitial Scan) คือ เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพระดับเซลล์ด้วยการตรวจคัดกรองการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้นอย่างละเอียด ช่วยค้นความผิดปกติและความเสื่อมที่ซ่อนเร้นและในร่างกาย ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยได้อย่างแม่นยำ อาทิ ระบบสมองและสารสื่อประสาทที่ควบคุมความคิดและจิตใจความเครียดแอบแฝง ระดับสารอนุมูลอิสระ ภาวะพร่องฮอร์โมน การสะสมสารพิษ ภูมิไวเกินซ่อนเร้นจากการแพ้อาหาร เป็นต้น

ทำให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดภาพรวมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ป้องกันโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และหาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากขึ้น ก่อนการส่งตรวจด้วยวิธีที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยต่อไป

EIS Scan เป็นเทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการพัฒนามากว่า 70 ปี เพื่อใช้ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพในหลายสถาบันของยุโรป เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และกุสตาฟ รัซซี่ในปารีส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยฮาร์วาดกำลังเก็บข้อมูลวิธีการตรวจติดตามควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีดั้งเดิม

เทคโนโลยีดังกล่าวยังได้รับการรับรองโดย ISO 9001 และมาตรฐานการควบคุมในยุโรป (European regulatory approval CE 0459) และได้รับการรับรองว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก FDA ของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้วิธีการตรวจนี้แพร่หลายในกว่า 20 ประเทศ เช่น แคนาดา อิสราเอล จีน และเกาหลี เป็นต้น

EIS Scan ทำงานอย่างไร?

เป็น biosensor ที่ใช้หลักการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าขนาดต่ำมาก เข้าสู่ร่างกายโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตรวจสอบความต้านทานของเนื้อเยื่อในแต่ละอวัยวะว่ามีความผิดปกติอย่างไร การที่เซลล์หรืออวัยวะต่างๆ มีสารชีวเคมี หรือมีการทำงานที่ผิดปกติ (malfunction) มากเกินไป (hyper-function) หรือน้อยเกินไป (hypo-function) ก็จะสะท้อนสัญญาณไฟฟ้าตอบกลับที่แตกต่างกันออกไป

เครื่องจะทำการสแกน 3 รอบใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลของการนำกระแสที่คาดเคลื่อนนั้น (conductivity of tissue) ออกมาเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ เป็นการตรวจคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้น เพื่อส่งตรวจด้วยวิธีที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยต่อไป

EIS Scan มีประโยชน์อย่างไร?

 • ทำให้เราได้ข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นภาพรวมของการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมทั้งระดับสารสื่อประสาทที่ควบคุมความคิดและจิตใจของเราได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เราสามารถเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถวางแผนในการปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มจะมีความผิดปกตินั้นได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกๆ
 • การรายงานผลจะให้ข้อมูลของอวัยวะต่างๆ ที่มีสารชีวเคมีผิดปกติหรือเสียสมดุลจนมีโอกาสเกิดโรคขึ้นได้นับตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกาย เช่น สารน้ำ ปริมาณกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมัน ระดับเกลือแร่ที่สำคัญ ระดับฮอร์โมน สมดุลของสารสื่อประสาท และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย ทำให้แพทย์ได้รายละเอียดของปัญหาที่เกิดจากทั้งร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงทั้งหมด

EIS Scan มีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่?

การตรวจสแกนอาศัยเพียงกระแสไฟฟ้าที่ต่ำมากๆ ไม่ใช่คลื่นเสียง รังสีหรือการปล่อยสารเคมีใดๆ เข้าสู่ร่างกายแม้แต่น้อย จึงไม่มีการรบกวนระบบต่างๆ ของร่างกายเลย จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและไม่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน

EIS Scan ตรวจอะไรได้บ้าง?

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อช่วยคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะได้อย่างครบถ้วน และสามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวมเป็น 9 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions
 • ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions
 • ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions
 • ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions
 • ระบบการหายใจ / Respiratory functions
 • ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions
 • ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions
 • ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions
 • ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)