KKC Clinic : Central Ladprao

Clinic Location
  • ศูนย์การเซ็นทรัลลาดพร้าว 1693 ชั้น 6 ห้อง 612 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Contact Info
Working Time
  • จันทร์-อาทิตย์: 10.30 น. – 20.30 น.