พญ.ปาริมา ปรัชญาอาภรณ์

แพทย์ความงาม ประจำ KKC Clinic

Dr. Parima Prachayarporn
ความเชี่ยวชาญ:แพทย์ผิวหนัง, แพทย์ความงาม, แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านความงาม การปรับรูปหน้า อย่างเป็นธรรมชาติ
การศึกษา:แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาความเชี่ยวชาญ:การฉีดโบท็อกซ์, การฉีดฟิลเลอร์, ฉีดสลายไขมัน, การยกกระชับด้วยเทคนิคไหม, โรคผิวหนัง, การฟื้นฟูผิวหน้า, การแพทย์เสริมความงาม, การออกแบบหน้า, การยกหน้าไม่ผ่าตัด, การฟื้นฟูผิวหน้าด้วยเลเซอร์, ต่อต้านความชรา
ภาษาที่ใช้:ไทย, อังกฤษ
ประสบการณ์:13 ปี

คุณวุฒิและประกาศนียบัตร

 • Doctor of Medicine (M.D.), Prince of Songkla University, Thailand
 • Master’s Degree in Dermatology, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand
 • Certificate of Attendance: Botulinum Toxin Master Class, IMSA International Microaesthetic Surgery Association, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Certificate of Attendance: Allergan Aestheticscope, Mastering the Details Behind Botulinum Toxin
 • Certificate of Attendance: Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Equations Symposium
 • Certificate of Attendance for IMCAS Asia
 • Certificate of Attendance at the ICLAS International Conference of Laser, Aesthetic Medicine, and Surgery
 • Certificate of Participation in the AEC Live Hands-on Demonstration, The American Board of Laser Surgery
 • Certificate of Advancement in Recent Advances in Aesthetic Dermatology, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of Thread Lift Training
 • Certificate of Hands-on Training in Filler Injection
 • Certificate of Restylane Workshop HA Filler Injection Course, Galderma Thailand
 • Certificate of Practical Training in MINT LIFT, Certified Practitioner upon Completion of the Technical Training Program 2021, HANDS Biomed
 • Certificate of Practical Training in MINT LIFT, Certified Practitioner upon Completion of the Technical Training Program 2022, HANDS Biomed
 • Certificate of Attendance: Hands-on Training Workshop – A New Solution to Better Skin Quality, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance: Hands-on Training Workshop – Relook Rethink Reimagine, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance: Successfully Completing Volume Training Workshop by MERZ Aesthetics
 • Completion of Training Certificate, Radiesse® Regenerative Biostimulator Training Program
 • Certificate of Attendance: Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training
 • Certificate of Attendance: Belotero Soft, Balance, and Volume by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance: Sculptra Exclusive Hands-on Workshop by Galderma Aesthetics